top of page

Crossmotorvakanties     Voorwaarden

Algemene voorwaarden Crossmotorvakanties

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen Website Operator ("Website Operator", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw "). Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website dirtbikeholidays.com en al haar producten of diensten                (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Links naar andere websites

Hoewel deze website kan linken naar andere websites, impliceren we, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gelinkte website, tenzij hierin specifiek vermeld. Sommige links op de Website kunnen "affiliate links" zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een item koopt, de Website Operator een aangesloten commissie ontvangt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we geven geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website zorgvuldig door te nemen. Het doorlinken naar andere off-site websites is op eigen risico.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Website Operator, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor (a): enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve dekking of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik van de inhoud, impact op het bedrijf, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) hoe dan ook veroorzaakt, onder elke aansprakelijkheidstheorie , inclusief, maar niet beperkt tot, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als de websitebeheerder is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Website Operator en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt tot een bedrag groter dan één pond of bedragen die daadwerkelijk zijn betaald in contant geld door u aan de Website Operator voor de voorafgaande periode van een maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als deze remedie u niet volledig vergoedt voor eventuele verliezen of als het essentiële doel ervan niet wordt bereikt.

Annuleringsvoorwaarden

Aanbetalingen kunnen niet worden gerestitueerd, maar als u uw vakantie moet annuleren, kunnen uw aanbetalingen worden overgedragen zolang de persoon of personen die u overdraagt over de juiste vergunning beschikt. Vakanties zijn niet-restitueerbaar, maar data kunnen worden uitgesteld tot een onderling overeen te komen datum, kunnen vakanties ook worden overgedragen zolang de persoon of personen die u overdraagt de juiste vergunning hebben om dit te doen.

vrijwaring

U stemt ermee in om Website Operator en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, opgelopen in verband met of voortvloeiend uit een derde partij beschuldigingen, claims, acties, geschillen of eisen die tegen een van hen worden ingediend als gevolg van of in verband met uw inhoud, uw gebruik van de website of services of opzettelijk wangedrag van uw kant.

Wijzigingen en wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of haar beleid met betrekking tot de Website of Diensten op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer we dat doen, zullen we een melding op de hoofdpagina van onze website plaatsen. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen. Het beleid is gemaakt met WebsitePolicies.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet geautoriseerd om de Website en haar Diensten te gebruiken of te openen.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op via dirtbikeholidays@yahoo.com

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 11 januari 2019

Crossmotorvakanties

bottom of page